Přeskočit na obsah

PŘÍLOHA I. K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU AREÁLU FABRIKA 1861

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato příloha k platnému Návštěvnímu řádu areálu FABRIKY 1861 vydaného dne 26.07.2021 doplňuje povinnosti návštěvníků areálu FABRIKY 1861 v návaznosti na aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
 2. V případě rozporu této přílohy s Návštěvním řádem mají přednost ustanovení této přílohy.

II. Povinnosti návštěvníků

 1. Nákupem vstupenek či vstupem do areálu FABRIKY 1861 u akcí bez povinnosti hradit vstupné návštěvník potvrzuje, že je seznámen s následujícími podmínkami a splňuje je.
 2. Návštěvník areálu FABRIKY 1861 s výjimkou dítěte do 6 let věku je povinen prokázat, že:
  a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, nebo
  d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba povinné izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  e) na místě podstoupil preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 (FABRIKA 1861 antigenní testy neposkytuje), který je určen pro sebetestování nebo je povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
 3. Návštěvník s výjimkou dítěte do šesti let věku je povinen po celou dobu pobytu v areálu FABRIKY 1861 použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.
 4. Vstupem do areálu FABRIKY 1861 návštěvník prohlašuje, že splňuje výše uvedené podmínky pro vstup do areálu v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky.
 5. Návštěvník je dále povinen udržovat 2 metrové rozestupy ve frontě u pokladny a u prodejních stánků umístěných v areálu FABRIKY 1861.

III. Účinnost

Tato příloha I. k Návštěvnímu řádu areálu Fabrika 1861 je účinná od 26.07.2021.