Přeskočit na obsah

NÁŠ PŘÍBĚH

NÁŠ PŘÍBĚH

HISTORIE

KARIÉRA

ODPOVĚDNOST

NÁŠ PŘÍBĚH

KARIÉRA

HISTORIE

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

CO JE FABRIKA 1861

Společnost FABRIKA 1861 je rodinná firma, která sdružuje industriální objekty v Geoparku UNESCO Český ráj. Navrací do těchto unikátních staveb veřejný, kulturní a podnikatelský život. Pořádá ve svých areálech veřejné či soukromé akce a nabízí své prostory k pronájmu pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Název FABRIKY 1861 vychází z monumentálního industriálního areálu v semilských Řekách. Tento areál je svou rozlohou největší v Semilech a okolí, rozpíná se na 60 000 m2, a je zároveň sídlem FABRIKY 1861. Díky své velkolepé rozloze, pestré historii a architektonické kráse je tento areál někdy nazýván jako Semilské Versailles.

FABRIKA 1861 zaštiťuje několik dílčích projektů a areálů s nimi spojených. Jsou jimi Semilský orloj, který se nachází přímo v domovském areálu firmy v Semilech. Tamtéž spojuje dva břehy historická, avšak zrekonstruovaná Lávka Amálka. V další lokalitě FABRIKY 1861 v Železném Brodě se nachází další z projektů – KOTELNA 1859. Konečně v Přepeřích u Turnova poslední z projektů – SVĚT VODY, který je reprezentován především tamější malou vodní elektrárnou a jedinečným uměleckým dílem od světově uznávaného malíře Heshama Malika.

NAŠE VIZE

Posláním rodinné firmy FABRIKA 1861 je opět přivést život do dříve střežených a veřejnosti nepřístupných prostor, jako je například samotné sídlo firmy, industriální komplex FABRIKA 1861 v Semilech. Našim cílem není měnit námi spravovaná monumentální díla, ale pouze je dotvářet, opravovat a udržovat. Naší vizí je umožňovat široké veřejnosti využívat tyto jedinečné prostory. Milovníkům veřejného a kulturního života nabízíme velký počet společenských akcí, koncertů, festivalů či výstav nebo soukromých prohlídek. Pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty vytváříme reprezentativní prostory s jedinečnou industriální architekturou.
Naši vizi se snažíme naplňovat přes pestrou paletu projektů. Kromě dílčích prací v industriálním komplexu FABRIKA 1861 v Semilech jsme zrealizovali projekt Lávka Amálka a zároveň v současnosti usilovně pracujeme na vybudování Semilského orloje. Našimi dalšími již zrealizovanými projekty je multifunkční objekt KOTELNA 1859 v Železném Brodě a umělecké dílo SVĚT VODY v Malé vodní elektrárně Přepeře. Dále připravujeme rekonstrukci komínu Matka v Železném Brodě. Kromě navracení života do industriálních objektů jsme v roce 2021 založili projekt Svatba ve Fabrice, který nabízí zamilovaným párům organizaci jejich vysněné svatby v našich areálech. Při naplňování naší vize postupujeme vždy maximálně svědomitě, a tudíž velice dbáme na společenskou odpovědnost našich činností.

KDO JSME

Společnost FABRIKA 1861 je vlastněna rodinou Kuršelových, která má velmi blízký vztah k regionu, ve kterém firma působí. Historie této rodiny je přes 200 let spojena s oblastí Geoparku UNESCO Český ráj, protože rodinní předci zde žili již od konce 18. století a od roku 1894 podnikali v textilnictví. Na tuto tradici Kuršelovi navázali i po roce 1989. Od roku 2020 je rodina jediným vlastníkem společnosti FABRIKA 1861. Na fungování firmy se podílí celá rodina a na většině akcí je možné členy rodiny potkat. Hlavním představitelem společnosti je její ředitel Sebastian Kuršel. Kromě rodinných příslušníků firma zaměstnává několik dalších srdcařů.