Přeskočit na obsah

O KOTELNĚ

PROMĚNA

HISTORIE

NAŠE VIZE

HISTORIE KOTELNY

Počátky železnobrodského areálu sahají až do roku 1859, kdy Johann Liebieg koupil tyto pozemky, nechal provést rozsáhlou melioraci Jizery a vybudovat samotný náhon, který byl zachován dodnes. V první stavební fázi byla v areálu budova turbín na náhonu, budova strojovny, spojovací trakt pro průchod transmisí a východní polovina přádelny. O pár let později v roce 1879 byla dokončena přádelna a celá budova tak dosáhla délky úctyhodných 100 metrů. Roku 1896 byl provoz přádelny rozšířen také o nový šedový sál. S továrnou byla současně budována dělnická kolonie, kterou roku 1912 doplnil tovární hotel. Po roce 1948 se stal areál součástí Pojizerských bavlnářských závodů, a později státního podniku KOLORA. V 60. a 70. letech 20. století došlo k necitlivé přestavbě kotelny a zasypání náhonu.
V novém tisíciletí se ale podoba areálu opět začala proměňovat. Zásadní rok byl rok 2010, kdy byl vyčištěn a opraven náhon a kdy byla postavena nová Malá vodní elektrárna Železný Brod. Kromě stavby nové elektrárny a opravy náhonu, byla součástí této etapy i rekonstrukce jezu, kamenných nábřeží, oprava šikmé lávky pro pěší a revitalizace veřejných ploch, kdy došlo k výstavbě nemalého počtu nových víceúčelových objektů. Stavba elektrárny v Železném Brodě byla úspěšným počinem, což dokazuje řada ocenění, která získala. Stala se Stavbou roku 2010, kdy zvítězila ve třech podkategoriích, zároveň vyhrála v soutěži Podnikatelský projekt roku 2010 v kategorii Ekoenergie – Obnovitelné zdroje energie. O rok později získala ještě Cenu starosty Města Železný Brod. Na projekt elektrárny navázala rekonstrukce KOTELNY 1859, která byla zrealizována v roce 2015 a získala též řadu prestižních ocenění.