Přeskočit na obsah

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

NÁŠ PŘÍBĚH

HISTORIE

KARIÉRA

ODPOVĚDNOST

NÁŠ PŘÍBĚH

KARIÉRA

HISTORIE

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

FABRIKA 1861 nabízí unikátní prostory industriálního stylu s jedinečnou atmosférou, určené ke konání nejrůznějších akcí. Současně s naší činností ale vnímáme určitou nezbytnou dávku odpovědnosti vůči občanské společnosti. Chceme, aby naše činnost nejenom nepoškozovala krásy české krajiny, ale zároveň chceme vytvářet takové podmínky, které povedou pro udržitelný život dalším generacím. Společenskou odpovědnost stavíme na třech základních pilířích.

SPOLEČENSKÝ ASPEKT

V první řadě se snažíme postupně zpřístupňovat naše areály veřejnosti, nabídnout přidanou hodnotu všem zájmovým skupinám, především pak místním komunitám či samosprávě v podobě města Semily, města Železný Brod a obce Přepeře u Turnova. Naše areály udržujeme, ale také je dále zvelebujeme a upravujeme. Chceme, aby se na rozvoji podílel každý, kdo má zájem a chuť dělat věci nejenom správně, ale dělat i správné věci. Jsme otevření dobrým myšlenkám a veškerým nápadům, protože chceme, aby se oblast Geoparku UNESCO Český ráj nadále rozvíjela.

ZELENÁ ENERGIE

Neméně důležitou oblastí je pro nás také životní prostředí, proto v areálu FABRIKY 1861 a KOTELNY 1859 vysazujeme zeleň a využíváme energii z obnovitelných zdrojů. Součástí původního areálu FABRIKY 1861 je také Malá vodní elektrárna Semily-Řeky. V současné době připravujeme projekt, v rámci, kterého budeme našim nájemcům nabízet výhodnou zelenou elektřinu. Dalším z připravovaných projektů je instalace solárních panelů na střechy našich budov, avšak pouze na ty z nich, kde nedojde k narušení estetické stránky a architektury.

UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ

V neposlední řadě dbáme také na udržitelnost a odpovědné nakládání s odpady při provádění stavebních úprav, oprav a dalších činností tohoto charakteru. Ve veškeré stavební činnosti, kterou v areálu provádíme, tak klademe vždy maximální důraz na kvalitu a udržitelnost použitých materiálů. Stejně tak jsou veškeré stavební práce realizovány v souladu s historickým charakterem a architektonickým rázem budov. Vážíme si historického odkazu našich předků, proto se snažíme zachovat jejich díla a pouze ho dotvářet či rekonstruovat.