Přeskočit na obsah

NÁS PŘÍBĚH

O AUTOROVI

O DÍLU

NAŠE VIZE

O AUTOROVI

Hesham Malik se narodil v roce 1978 v Bahrajnu, vyrůstal v Indii a později žil také v Kanadě, ve Spojených arabských emirátech, v Africe s kmenem Masajů a nyní již několik let trvale žije v České republice. Jeho výtvarné práce jsou uznávány odbornou i laickou veřejností a kritická světová umělecká scéna jej staví do předních pozic představitelů současného umění. Multikulturní zkušenosti, které získal pobytem na nejrůznějších místech světa, mu dávají možnost posunovat nápady dál za počáteční hranice kreativity. Lidi samotné považuje za svou největší inspiraci, jeho díla jsou jakousi oslavou každodenních silných lidských příběhů.
Umělecký projev Malika je charakterizován jako svěží s propracovaným vztahem k formě, designu a barevnému schématu. Malik se vystavuje původním kulturám a jejich prostředí a čerpá z přímé interakce s lidmi z dané komunity, díky čemuž získal mnoho znalostí z oblasti filozofie a etnografie. Překračování hranic kulturních oblastí je Malikovou vášní a celoživotní inspirací k tvorbě. Hesham Malik se v roce 2017 potkal na jedné své výstavě s Milanem Kuršelem. Již od prvního momentu mezi nimi vznikl velice pevný přátelský vztah. V roce 2019 Milan Kuršel Heshama oslovil, jestli by nechtěl vytvořit nějaké mimořádné dílo, které bude sloužit dalším generacím. Po několika úvahách vznikl nápad vytvořit právě SVĚT VODY v Malé vodní elektrárně Přepeře II. Podle slov Heshama je tato rozsáhlá malba jeho životním dílem.