Přeskočit na obsah

NÁS PŘÍBĚH

O AUTOROVI

O DÍLU

NAŠE VIZE

O UMĚLECKÉM DÍLU

Výtvarné dílo od uznávaného umělce Heshama Malika je nástěnnou malbou nesoucí název SVĚT VODY. Práce na díle zabraly i s přípravou více jak rok a půl. Malba byla symbolicky dokončena 20.06.2020 v 06:20. Oficiálně bylo dílo zpřístupněno veřejnosti 21. srpna 2020. Malba pokrývá kompletní prostor malé vodní elektrárny a celková rozloha malby je 165 m2 a nejvyšší bod se nachází v 10 metrech. Malik do díla zakomponoval téma vzestupu a pádu jedné civilizace, politiky, ale také krásy a síly. Jak je pro autora typické, pojal malbu jako vyprávění příběhu, v tomto případě mýtů ze starého Egypta.
Do díla se rovněž promítla také spontánní inspirace z místa, kdy autora ovlivnili lidé a život kolem Jizery během léta, dle jeho vlastních slov se tedy v díle projevuje otisk jeho pocitu z místa. Celá tato malba vznikala bez použití štětců a jiných nástrojů, které by se daly očekávat. Malba byla vytvořena pouze za pomoci rukou, což dodává tu pravou hloubku, když mluvíme o otisku autora. Prostor je naplněn zlatavým světlem, hloubkou a mihotáním modré, sytostí červené a vážností černé.